• VTEM Image Show
 

Vakum

Vakum

VAKUM TERAPIJA  -  suština vakum terapije je izlaganje obolelog segmenta pacijenta u specijalnim komorama manjem ili vecem pritisku, zavisno od dijagnoze i komfora pacijenta.

U fazi podpritiska dolazi do stvaranja pasivne mnogokrvnosti u perifernim kapilarima, tada dolazi do kapilarnig usisavanja sveze krvi bogate kiseonikom.

Celokupni tretman nije bolan, i veoma je znacajan pri oporavku od povreda.

Galerija